NOXH Kim Chung Đông Anh
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thủ tục vay vốn dự án Nhà ở xã hội Kim Chung Đông Anh Thăng Long Green City. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thủ tục vay vốn dự án Nhà ở xã hội Kim Chung Đông Anh Thăng Long Green City. Hiển thị tất cả bài đăng

Thủ tục vay vốn dự án CT3-CT4 Nhà ở xã hội Kim Chung Đông Anh Thăng Long Green City

Thủ tục vay vốn dự án CT3-CT4 Nhà ở xã hội Kim Chung Đông Anh Thăng Long Green City

THỦ TỤC VAY VỐN LÃI SUẤT THẤP TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Để vay được vốn mua nhà ở xã hội, khách hàng cần biết được quá trình thực hiện vay vốn tại ngân hàng chính sách. Vậy hồ sơ, thủ tục vay vốn mua nhà dự án CT3-CT4 Nhà ở xã hội Kim Chung Đông Anh Thăng Long Green City như sau.

☑ Hồ sơ vay vốn ngân hàng:

Hồ sơ vay vốn mua Nhà ở xã hội tại Ngân hàng chính sách xã hội, ta cần các giấy tờ sau:

I. Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số 1/Nhà ở xã hội;
II. Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở;
III. Giấy chứng minh về điều kiện thu nhập;
IV. Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú;

Thủ tục vay vốn dự án CT3-CT4 Nhà ở xã hội Kim Chung Đông Anh Thăng Long Green City

 
Copyright © 2018 Chủ đầu tư Thăng Long Green City CT3-CT4 Nhà ở xã hội chung cư Kim Chung Đông Anh. Designed by Thăng Long Green City