Dự án nhà ở xã hội chung cư CT3 CT4 Kim Chung Đông Anh Thăng Long Green City

Dự án nhà ở xã hội chung cư CT3 CT4 Kim Chung Đông Anh Thăng Long Green City

Những đối tượng được mua nhà ở xã hội Thăng Long Green City Kim Chung Đông Anh

Những đối tượng được mua nhà ở xã hội Thăng Long Green City Kim Chung Đông Anh:
Theo Điều 49 Luật Nhà ở 2014, có 9 đối tượng được mua nhà ở xã hội, nếu đáp ứng được các điều kiện đủ, cụ thể:

1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn.
3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.
4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.
5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định.
9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề. học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập.
10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Những đối tượng được mua nhà ở xã hội Thăng Long Green City Kim Chung Đông Anh

Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội tại dự án Thăng Long Green City Kim Chung Đông Anh:
Theo Điều 51 Luật Nhà ở 2014 quy định 09 đối tượng trên sẽ được mua nhà ở xã hội, thuê, thuê mua nếu đáp ứng đủ 03 điều kiện: Nhà ở, cư trú, thu nhập, cụ thể:

➤ Điều kiện 1: Về nhà ở

✓ Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu.

➤ Điều kiện 2: Về cư trú

✓ Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội.
✓ Trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố có dự án xây dựng.

➤ Điều kiện 3: Về thu nhập

✓ Các đối tượng 4, 5, 6 và 7 thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân (vì người nộp thuế thu nhập cá nhân là những người có thu nhập cao).
✓ Trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo (có sổ hộ nghèo, cận nghèo).

☎ Tư vấn thủ tục hồ sơ: 091.337.4482

✔ Hỏi:

Nhiều hộ đăng ký mua nhà ở xã hội hơn số lượng được công bố thì xử lý thế nào?
Gia đình tôi nắm thông tin hơi trễ nên việc nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội rất gần hạn nộp hồ sơ. Vậy, ban biên tập cho tôi hỏi: Trường hợp đăng ký mua nhà ở xã hội thì chủ đầu tư sẽ xét duyệt hồ sơ đăng ký mua theo thứ tự nộp hồ sơ trước - sau hay theo thứ tự như thế nào? Gia đình tôi nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội trễ thì có cơ hội để được mua nhà không? Mong phản hồi!

✔ Trả lời:

Điều 23. Nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

1. Nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đầu tư xây dựng theo dự án:

a. Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc lựa chọn căn hộ thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng;

b. Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm theo tiêu chí quy định tại Khoản 2 Điều này.

Sau khi xét duyệt, lựa chọn đủ hồ sơ hợp lệ tương ứng với tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xác định cụ thể từng căn hộ trước khi ký hợp đồng thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng. Trường hợp có nhiều hồ sơ hợp lệ bằng điểm nhau vượt quá tổng số căn hộ được đầu tư thì chủ đầu tư tổ chức lựa chọn theo hình thức bốc thăm công khai;

c. Trường hợp người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không đạt được nhu cầu, nguyện vọng của mình tại dự án đã đăng ký thì được trả hồ sơ để đăng ký tại các dự án khác, nếu không muốn lựa chọn căn hộ khác còn lại trong dự án đó.

2. Thang điểm được xác định trên cơ sở các tiêu chí cụ thể sau:

TT
Tiêu chí chấm điểm
Số điểm
1
Tiêu chí khó khăn về nhà ở:
- Chưa có nhà ở.
40
- Có nhà ở nhưng hư hỏng, dột, nát hoặc diện tích bình quân dưới 10 m2/người.
30
2
Tiêu chí về đối tượng:
- Đối tượng 1 (quy định tại các Khoản 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở).
30
- Đối tượng 2 (quy định tại các Khoản 4 và 9 Điều 49 của Luật Nhà ở
20
- Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 8 và 10 Điều 49 của Luật Nhà ở).
40
3
Tiêu chí ưu tiên khác:
- Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2.
10
- Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 người thuộc đối tượng 2.
7
- Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2
4
Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất.
4
Tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định:
(theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, nếu có)
10


Như vậy:

✔ Trường hợp 1: Nếu tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì: gia đình bạn vẫn được lựa chọn mua căn hộ theo thỏa thuận.

✔ Trường hợp 2: Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì: việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm.

☎ Tư vấn thủ tục hồ sơ: 091.337.4482
Hotline: 0913374482
Gọi: 0913374482