NOXH Kim Chung Đông Anh
Hiển thị các bài đăng có nhãn Năm 2018 Hà Nội xây dựng thêm 11 triệu m2 dự án nhà ở cho người dân thủ đô. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Năm 2018 Hà Nội xây dựng thêm 11 triệu m2 dự án nhà ở cho người dân thủ đô. Hiển thị tất cả bài đăng

Năm 2018 Hà Nội xây dựng thêm 11 triệu m2 dự án nhà ở cho người dân thủ đô

Năm 2018 Hà Nội xây dựng thêm 11 triệu m2 dự án nhà ở cho người dân thủ đô

Năm 2018 xây dựng thêm 11 triệu m2 căn nhà ở cho người dân thủ đô trong đó có dự án nhà ở xã hội Green Link City tại xã Tiên Dương huyệ Đông Anh Hà Nội sẽ là mô hình nhà ở kiểu mẫu

Năm 2018, Hà Nội đặt muc tiêu phát triển mới khoảng 11 triệu m2 sàn nhà ở, tập trung phát triển nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, năm 2017, tổng diện tích sàn nhà ở phát triển mới của Hà Nội đạt hơn 11 triệu m2, trong đó, nhà ở xã hội đạt 60.688 m2, nhà ở tái định cư khoảng 164.640 m2, nhà ở thương mại hơn 2,5 triệu m2, nhà do dân tự xây khoảng 8,3 m2. Theo đó, diện tích bình quân đạt 25,6 m2/người; phấn đấu đến năm 2020 là 26,3 m2/người.

Năm 2018, Hà Nội đặt muc tiêu phát triển mới khoảng 11 triệu m2 sàn nhà ở, tập trung phát triển nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư

Xem thêm nhà ở xã hội CT3 CT4 Kim Chung Đông Anh

Dự án Thăng Long Green City Đông Anh

Năm 2018 Hà Nội xây dựng thêm 11 triệu m2 dự án nhà ở cho người dân thủ đô

 
Copyright © 2018 Chủ đầu tư Thăng Long Green City CT3-CT4 Nhà ở xã hội chung cư Kim Chung Đông Anh. Designed by Thăng Long Green City