Dự án nhà ở xã hội chung cư CT3 CT4 Kim Chung Đông Anh Thăng Long Green City

Dự án nhà ở xã hội chung cư CT3 CT4 Kim Chung Đông Anh Thăng Long Green City
Hiển thị các bài đăng có nhãn Năm 2018 Hà Nội xây dựng thêm 11 triệu m2 dự án nhà ở cho người dân thủ đôHiển thị tất cả
Năm 2018 Hà Nội xây dựng thêm 11 triệu m2 dự án nhà ở cho người dân thủ đô
Hotline: 0913374482
Gọi: 0913374482