Dự án nhà ở xã hội chung cư CT3 CT4 Kim Chung Đông Anh Thăng Long Green City

Dự án nhà ở xã hội chung cư CT3 CT4 Kim Chung Đông Anh Thăng Long Green City

Danh mục hồ sơ điển hình dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City Kim Chung Đông Anh


Danh mục hồ sơ điển hình dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City Kim Chung Đông Anh

Danh mục hồ sơ điển hình dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City Kim Chung Đông Anh

DANH MỤC HỒ SƠ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG


STT
Thành phần hồ sơ
Số Lượng
Ghi chú
Biểu mẫu
1
Phiếu đăng ký nhu cầu mua/thuê/thuê mua NOXH
01
Bản gốc
BM.01
2
Đơn đăng ký mua/thuê/thuê mua nhà ở xã hội
01
Bản gốc
BM.02
3
Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở
01
Bản gốc
BM.03
4
Ảnh các thành viên trong gia đình (3cmx4cm)
03


5
CMND hoặc hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân
03
Bản sao chứng thực

6
ĐKKH hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân
03
Bản sao chứng thực

7
Hộ khẩu thường trú hoặc hộ khẩu tập thể
03
Bản sao chứng thực

8
Đăng ký kinh doanh của đơn vị đang làm việc
03
Bản photo

Đối với trường hợp không có hộ khẩu tại Hà Nội
9
Giấy đăng ký tạm trú thời hạn 01 năm trở lên
03
Bản sao chứng thực

10
HĐLĐ có thời hạn 01 năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn
03
Bản sao chứng thực

11
Xác nhận về việc có đóng BHXH 01 năm trở lên hoặc giấy tờ chứng minh tương đương
03
Bản sao chứng thực


Hotline tư vấn thủ tục hồ sơ: 091.337.4482
Danh mục hồ sơ điển hình dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City Kim Chung Đông Anh

Hotline tư vấn thủ tục hồ sơ: 091.337.4482

Hotline: 0913374482
Gọi: 0913374482